Lombardo taisyklės - vestuviniai.lt

UAB “Monodija ir ko” suteikia paskolą, pagal Lombardo paslaugų taisykles priimdama saugoti brangiuosius metalus su brangakmeniais, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, brangiųjų metalų laužą ar kitą turtą.

1. Daiktai priimami saugoti nuo vienos dienos iki vieno mėnesio.

2. Daiktus įkainuoja parduotuvės priėmėjas ir suteikia iki 80% jų vertės paskolą.

3. Nuo suteiktos paskolos priskaičiuojamas sutartas procentinis mokestis iš anksto nustatytas, bet ne mažiau kaip 5 Lt.

4. Pasibaigus paskolos suteikimo terminui, saugojimo sutartis gali būti pratesiama, jei apie tai pranešama per tris dienas, prieš tai sumokėjus palūkanas už praėjusį paskolos suteikimo laiką.

5. Jei per tris dienas po sutarties ar po jos pratęsimo termino klientas nepratęsia sutarties ir negrąžina paskolos su palūkanomis, priimti saugojimui daiktai jam gali būti negrąžinami, o realizuojami.

6. Užstatas priimamas tik iš asmenų, kurie pateikia pasą ar kitą asmens dokumentą.

7. Iš asmenų, pristatančių užstatą, priėmėjas turi teisę reikalauti įrodymą apie užstato nuosavybę.

8. Lombardo paskolos kvitas išduodamas užstato savininkui.

9. Perduodant vardinį lombardo paskolos kvitą kitam asmeniui ir suteikiant jam teisę atsiimti saugojimui priduotą užstatą, jis turi pristatyti juridiškai įformintą įgaliojimą ir grąžinti paskolą bei sumokėti palūkanas.

10. Pametęs lombardo paskolos kvitą, užstato savininkas privalo nedelsdamas pranešti (raštu) apie tai direktoriui.

11. Priimtas turtas grąžinamas sąvininkui, tik pilnai sumokėjus priklausančias įmokas, nurodytas šių taisyklių 2 ir 3 punktuose.

12. Turtiniai ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13. Lombardas už priimtus daiktus atsako jų įkainavimo suma.

14. Nurodyta suma galioja pagal oficialų lito ir euro santykį. Pasikeitus oficialiam lito ir euro santykiui visa suma perskaiciuojama pagal naują santykį.